EIN STORI

Dechreuodd y teulu Anstee gyflenwi cwrw, gwin a gwirod i’r sector lletygarwch yn ne Cymru ar ddechrau’r 90au. Mae’r wybodaeth a’r cysylltiadau cymunedol a sefydlwyd yn ystod y cyfnod hwn wedi tanio fflam ynom - rydym am weld cwrw Cymreig o safon yn ôl mewn bariau lleol. Felly, aethom ati i fragu peth ein hunain.

Y Bragdy

Mae pob barilan, casgen, potel a diferyn o ddiod yn dod o’n cartref yn Llantrisant – ar gyrion Rhondda Cynon Taf a Morgannwg yn ne Cymru.

Rydym yn buddsoddi’n barhaus mewn offer i’n helpu i fragu’n feistrolgar. Yn ddiweddar, gwnaethom ychwanegu dau eplesydd 60-casgen i’r casgliad, wedi’u peiriannu’n arbennig â thyllau archwilio mawr er mwyn i ni gael mwy o reolaeth dros ein hopysu sych.

Cyfanswm ein capasiti, pan rydym dan ein sang – sy’n dechrau digwydd yn eithaf rheolaidd – yw 270 casgen fragu.

Mae’r holl gasgennu a charbonadu yn cael ei wneud â llaw – mae’n waith caled ond mae’n golygu y gallwn addasu lefel y swigod wrth berffeithio’r profiad o’i yfed.

Mae tîm llawn amser o dri yn rhedeg y bragdy, dan arweiniad ein prif fragwr Jamie Jones.

Beth am ddod i ymweld â ni?

  • Y Bragdy Y Bragdy
  • Y Bragdy Y Bragdy

CWRDD Â’R TÎM

Rydym yma i ddarparu cwrw i chi
P’un ai eich bod o Peckham neu’r Porth, o Lantrisant neu Lundain, mae’r holl bobl hyfryd isod yma i ddarparu cwrw i chi.

Are you old enough?

Much like your local pub, you've got to be of legal drinking age to experience the best of what our website has to offer. If you are, and you don't mind us using cookies to improve your experience, then come on in.